konf opatija 2012Na dvodnevnoj konferenciji u organizaciji HGK raspravljat ć‡e se o pitanjima sigurnosti hrane, prometu roba preko granica EU te o godišnjim planovima nadzora i rizika u prehrambenoj industriji.
Ulaskom u Europsku uniju doći ć‡emo na novo veliko tržište čijim ć‡emo zahtjevima i izazovima moć‡i odgovoriti samo visokom kvalitetom hrane i visokom produktivnošć‡u€“ kazao je ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina na otvaranju 6. konferencije o sigurnosti i kakvoći hrane u Hrvatskoj koja se od utorka u organizaciji Hrvatske gospodarske komore održava u Opatiji.
Na dvodnevnoj konferenciji o pitanjima sigurnosti hrane, prometu roba preko granica EU te o godišnjim planovima nadzora i rizika u prehrambenoj industriji raspravljat ć‡e predstavnici mjerodavnih tijela, gospodarstvenici i drugi koji posluju s hranom. Jakovina je istaknuo da nam u području sigurnosti i kakvoć‡e hrane predstoji praćenje i usklađivanje s regulativom EU te da u dijelu nadzora hrane treba napraviti dodatni iskorak. Stoga su laboratorijima zadani novi zadaci i viši međ‘unarodni standardi koji će uskoro vrijediti i na našem području. 

Uvjeren sam da ćemo suradnjom svih koji su uključeni u sustav sigurnosti i kakvoć‡e hrane razviti tržište i biti konkurentni u europskim uvjetima€“ istaknuo je Jakovina koji je pozvao sve proizvođače autohtonih proizvoda da se radi zaštite nacionalnog gastronomskog identiteta jave u mjerodavno ministarstvo.
Pomoćnica ministra poljoprivrede Božica Rukavina navela je da ć‡e Hrvatska ulaskom u EU morati imati uspostavljen sustav službenih i referentnih laboratorija. Do sad su ovlaštena 23 službena laboratorija, a 17 ih je u postupku.€“ U Hrvatskoj imamo još dva dodatna referentna područja, maslinovo ulje i proizvode od meda, za koje također nemamo ovlaštene referentne laboratorije upozorila je Rukavina koja je takođ‘er istaknula važnost predstojeće izmjene propisa radi usklađ‘ivanja sa zakonodavstvom EU.€“ Treba unaprijediti sustav brzog uzbunjivanja, izraditi opć‡i plan upravljanja krizom, revidirati nacionalni plan službenih kontrola i pripremiti izvješć‡e o provedenim službenim kontrolama€“ objasnila je Rukavina.
Nakon prvog dana konferencije održana je gala večera za sve uzvanike koje su zabavljali Bosutski beć‡ari.